Ukázat na mapě
NAVRCHOLU.cz
fichtlcup Adamov, fichtl cup Adamov, Adamově, florida
Hamr na Jezeře - Břevniště
Poslední změna: 24.5.2011
Úvodní strana
Silniční závody
Diskuze o závodech
Odkazy
Odběr novinek
Výsledky
Terénní závody
Informace o závodu
Fotogalerie
Kontakt - Autor
Diskuze o závodu
Ukázat na mapě
fichtl cup  Hamr na Jezeře - Břevniště
Název závodu: FICHTLMAZEC 2011
Oficiální web závodu: www.fichtlmazec.webnode.cz
Kontaktní telefon 1: 728 949 415 – dotazy organizační
Kontaktní telefon 2: 776 225 564 – dotazy technické
Kontaktní e-mail: jirbul@seznam.cz
Termíny závodu: Zatím není stanoven
Místo
Obec: Břevniště
Leží u: Hamr na Jezeře
Okres: Česká Lípa
Trať
Trať: Travnatá louka
Délka trati: cca 1 500m
Přihlášení
Způsob přihlášení: Předem nebo na místě
Přejímka: 8:30 - 9:30 hod
Startovné: 300,-Kč/tým (max. 3 jezdci)
Věkové omezení: Žádné věkové omezení
Řidičský a techn. průkaz: Není potřeba
Startovní čísla: Musí být již připevněna na motocyklu
Kategorie 1: Jawa 50 – Klasik
Kategorie 2: Jawa 50 – Speciál
Závod
Doba závodu: 4 hodiny
Počet jezdců: max. 3 jedci na jednom stroji
   
Na předku stroje, doporučuji i čísla na bokách motocyklu
Předem se můžete registrovat buďto přes e-mail, nebo telefonicky.
Registrace >ZDE<
Administrativní přejímka:
- 8:30 - 9:30
- účelem je zkontrolovat údaje na přihlášce, která byla zaslána emailem a přihlásit na míst
ě další účastníky závodu,
- zaplatit startovné 300,-Kč/tým (tým tvoří max.tři jezdci, kteří se musí přihlásit před závodem)

Technická přejímka:
- prob
ěhne současně s administrativní přejímkou
- závodní stroj ke kontrole bude připraven se startovním číslem, které bude připevn
ěno vpředu stroje popř. i na bocích a musí splňovat funkce dané výrobcem,
- bude kontrolován, zda na n
ěm nejsou nebezpečné prvky a stroj odpovídá kategorii do které se jezdec přihlásil

Výstroj jezdců:
- musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Za použití příslušné výstroje odpovídá jezdec.
- povinná výstroj: ochranná přilba, ústroj s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty, vysoké boty (např.kotníkové), rukavice

Soutěžní týmy:
1. sout
ěžní tým (posádku) tvoří tři jezdci (vč.mechanika), kteří jsou zaregistrováni jako členi týmu, splnili registraci a uhradili příslušné startovné.
2. závodu se můžou zúčastnit jezdci, kterým v den startu závodu je 12 let a více.
3. Start v závod
ě je pro všechny účastníky na vlastní nebezpečí. V případě zranění není možné přihlásit jiného jezdce. Zbylí členové si musí vystačit sami.

Depo:
- je odd
ěleno od veřejného a závodního prostoru páskou
- za vozidla a veškerý vlastní materiál v depu zodpovídá posádka sama
- při přesunu po depu je třeba dbát zvýšené opatrnosti (charakterizovat jízdu jako jízdu krokem, za dodržení všech pravidel), za případnou jakoukoli kolizi při přesunu ze sout
ěžní tratě do depa a zpět odpovídá jezdec.

Startovní čísla:
- startovní čísla budou umíst
ěna vpředu stroje - mezi řidítky (popř. ještě na bocích)

Povinnosti jezdce:
- jezdec musí být duševn
ě a fyzicky schopen kontrolovat motocykl s ohledem na ostatní účastníky závodu (soutěžící a diváky)
- je odpov
ědný za své chování na trati i v depu
- jezdce mladšího 18let zastupuje jeho zákonný zástupce

Motocykly a kategorie:
- na motocyklu nesmí být ostré hrany a výstupky,
- TK není potřeba,
- organizátor závodu může z důvodu zvláštního zřetele s ohledem na nenadálou situaci a bezpečnost účastníků závodu provést zm
ěny


Při přejímce budou všechny stroje rozd
ěleny do dvou kategorií!!Volný trénink:

- prob
ěhne od 9:45 - 10:30hodin
- trať musí být nejpozd
ěji půl hodiny před startem závodu uzavřená

Porada:
- 9:30 - 9:45hodin před zavád
ěcí jízdou
- této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a oraganizátoři závodu
- po porad
ě bude následovat společná zaváděcí jízda strojů po trati

Start:
- do prostoru startu může pouze jezdec a startér,
- startuje se spušt
ěným motorem.

Výsledky:
- vít
ězem závodu každé kategorie je tým, který během 4hodin ujel nejvyšší počet kol
- v případ
ě rovnosti kol, rozhoduje počet ujetých kol během poslední hodiny před ukončením závodu
Další informace a aktuality na oficiálním webu závodu
www.jirbulteam.freepage.cz
Oficiální web
Návštěvní kniha
Inzeráty
Fotogalerie