Ukázat na mapě
Ukázat na mapě
Oficiální web závodu: www.pitbikemoravia.cz
Stav závdu: Zaniklý závod
Místo konání
Obec: Medlov
Leží u: u Uničova
Okres: Olomouc
Závod
Trať: Motokrosová trať
Doba závodu: 2x 12 min + 2 kola
Přihlášení
Přejímka: 7:30 - 9:00 hod
Startovné: 150 Kč
Způsob přihlášení: na www.pitbikemoravia.cz
Věkové omezení: Žádné věkové omezení
Řidičský a techn. průkaz: Není potřeba
Startovní čísla: Musí být již přidělána na motocyklu
Kategorie 1: Jawa50 Speciál,  Jawa50 Klasik
   
NAVRCHOLU.cz
Medlov
Poslední změna: 23.6.2012
Úvodní strana
Silniční závody
Diskuze o závodech
Odkazy
Odběr novinek
Terénní závody
Informace o závodu
Fotogalerie
Kontakt - Autor
Diskuze o závodu
Ukázat na mapě
ČAM
Oficiální web
Návštěvní kniha
Inzeráty
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- Na závodech mohou startovat jezdci s licencí i bez licence. Podmínkou účasti je předložení platné licence pro motoristický sport na rok 2012 nebo vyřízení jednorázové licence na místě závodů.
Jezdec bez platné licence podepíše u přejímky čestné prohlášení o svém zdravotním stavu, nebo předloží lékařské potvrzení. Cena jednorázové licence je 100,- Kč.

- Každý účastník závodu spadá pod pravomoc organizátora a ředitele závodu a musí se řídit jeho pokyny.
Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem.

- Závodu se může zúčastnit jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na bezpečí vlastní i ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Jezdec je povinen na výzvu organizátora závodu neprodleně podstoupit lékařskou prohlídku. O způsobilosti jezdce rozhoduje lékař, který provedl zdravotní prohlídku.

- Za nezletilého závodníka vyřizuje veškeré administrativní záležitosti spojené se závodem jeho zákonný zástupce.
Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce plně odpovídá za jednání a bezpečnost nezletilého závodníka. Pro tyto účely se závodem rozumí doba od zápisu jezdce do startovní listiny do doby oficiálního vyhlášení výsledků.

- Jezdci jsou povinni nastoupit k závodu i na trénink s výbavou odpovídající příslušným technickým a bezpečnostním normám.
Povinné součásti výbavy jsou: motocyklová helma a ochranné brýle, dlouhé kalhoty, pevná obuv nad kotníky, rukavice, triko nebo dres s dlouhým rukávem. Doporučená výbava: bederní pás, chrániče holení, loktů a páteře a další chrániče sloužící k bezpečnosti jezdce.

- Organizátor závodu je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu upravit časový rozvrh závodu. Případné změny budou oznámeny při rozpravě.

- Tréninky i účast na rozpravách jsou pro všechny jezdce povinné. Při nedodržení nebude jezdec připuštěn k závodu.

- Pořadatel si vyhrazuje právo upravit v případě potřeby systém a harmonogram tréninků.

- Každý závod se jede na dvě rozjížďky, v každé rozjížďce je bodováno 20 míst. Body jsou rozděleny následovně:

1. místo  25 bodů         6. místo  15 bodů         11. místo  10 bodů          16. místo  5 bodů
2. místo  22 bodů         7. místo  14 bodů         12. místo  9 bodů            17. místo  4 body
3. místo  20 bodů         8. místo  13 bodů         13. místo  8 bodů            18. místo  3 body
4. místo  18 bodů         9. místo  12 bodů         14. místo  7 bodů            19. místo  2 body
5. místo  16 bodů       10. místo  11 bodů          15. místo  6 bodů            20. místo  1 bod

- Výsledky jednotlivých závodů jsou vyhlašovány ve všech kategoriích do 3. místa

- Účastníci jsou povinni nastupovat k závodu s čitelnými čísly. Startovní čísla na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem a musí být umístěno na čelní a obou bočních stranách motocyklu. Čísla musí svou velikosti maximálně využívat prostor, který je k tomuto účelu na motocyklu určen. O čitelnosti čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude ke startu závodu připuštěn.

-V případě, že se v jakékoli třídě sejde méně jak 10 jezdů, budou tito jezdci startovat společně s jinou třídou určenou pořadatelem, jednotlivé kategorie ale budou hodnocené zvlášť.

Při závodech jsou používány praporky dle řádu motokrosu:
- Červený prapor Stop – ukončení závodu nebo tréninku
- Černý prapor a tabule s číslem - Stop pro příslušného jezdce
- Žlutý prapor v klidu - Nebezpečí
- Žlutý prapor - mávání Bezprostřední nebezpečí - zákaz předjíždění
- Zelený prapor - Volná dráha pro start závodu
- Černobílá šachovnice - Konec závodu nebo tréninku

- Pořadatel závodu je povinen zajistit sanitní vůz vybavený pro poskytnutí první pomoci včetně lékaře. V případě nepřítomnosti sanitního vozu je pořadatel povinen přerušit závod nebo trénink.

- Protesty je možno podávat při jednotlivých závodech do 30 minut po zveřejnění výsledku a předávají se výhradně řediteli závodu. Po uzávěrce závodu je pořadí neměnné. Cena protestu je 1.000,- Kč. Částka se vrací, je-li protest uznán jako oprávněný.

- Účastník závodu, který poruší ustanovení těchto propozic, bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší zásady fair-play, bude ze závodu bez náhrady vyloučen. O vyloučení rozhoduje ředitel závodu.USTANOVENÍ PRO KATEGORIE FICHTL


TECHNICKÁ PŘEJÍMKA MOTOCYKLŮ PŘED ZÁVODEM:
Technická přejímka proběhne před formální přejímkou v čase a prostoru určeném pořadatelem.
Technickou přejímku provádí hlavní technický komisař (dále jen komisař) určený ředitelem závodu. Motocykl, který projde technickou přejímkou a bude splňovat pravidla závodu, bude označen nálepkou s vyznačením kategorie, v níž startuje. Tato nálepka nesmí být z motocyklu sejmuta do vyhlášení výsledků závodu. Motocykl bez nálepky je automaticky vyřazen ze závodu. Pokud komisař shledá při technické přejímce rozpor s pravidly závodu, který jezdec do termínu ukončení technické přejímky neodstraní, nebude motocykl připuštěn k závodu. V případě nejednoznačnosti technických úprav motocyklu komisař rozhodne s konečnou platností o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění motocyklu k závodu. Komisař je oprávněn nepřipustit motocykl k závodu i v případě, kdy stroj splňuje všechny předepsané technické parametry, ale komisař posoudí provedení technických úprav nebo vybavení motocyklu jako nebezpečné pro zdraví jezdce, ostatních jezdců nebo diváků. Komisař nepřipustí k závodu motocykly, ze kterých budou unikat provozní kapaliny (benzin, olej) v nadměrném množství. Proti jeho rozhodnutí není odvolání. Pokud jezdec neprojde technickou přejímkou, bude mu vrácena jedna polovina startovného.


KONTROLA MOTOCYKLŮ PO ZÁVODĚ
První tři jezdci z každé kategorie + dva libovolní jezdci z každé kategorie mohou být po závodě před vyhlášením výsledků pořadatelem vyzvání ke kontrole zdvihového objemu svého motocyklu. Tito jezdci mají povinnost svůj motocykl přistavit neprodleně (nejpozději do 15 minut) na určené místo. Všichni tito jezdci přistaví svůj motocykl s demontovanou hlavou motoru. Kontrolu provádí komisař.
Pokud naměří větší než povolený zdvihový objem (i vrtání nebo zdvih jednotlivě) nebo identifikuje na motocyklu nepovolené úpravy, budou tito jezdci vyloučeni ze závodu a z klasifikace.Třída SPECIÁL
Vypsáno pro motocykly československé výroby do obsahu 50ccm a do roku výroby 1985. To co není v
této kategorii vysloveně zakázáno, je povoleno.

Rám a podvozek: rám může být libovolnou stavbou. Přední, zadní vidlice, jejich uchycení k rámu, pružící elementy mohou být libovolné. Kola a brzdy mohou být libovolné. Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány. Kapoty, sedalo, řidítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadicího mechanizmu mohou být libovolné. Palivová nádrž je libovolná, ale musí být schváleného typu a musí být opatřena patřičným standardním uzávěrem.

Motor: motor musí prokazatelně pocházet z původních motocyklů dané značky a typu. Za rozhodné se považuje použití původních karterů a vík motoru a zachování vizuální shodnosti s originálem (to znamená, že blok motoru (středové kartery) musí být bez jakýchkoliv vnějších návarů a podložek zejména v prostoru uložení válce. Musí být zachována také původní rozteč i počet svorníků válce, je zakázáno sání přímo do prostoru klikové skříně). Hlava může být libovolná, návary a jiné úpravy povoleny. Válec československé výroby do roku 1985 musí být dodržen!!! Jakékoliv úpravy válce při dodržení předepsaného vrtání a zdvihu jsou povoleny. Počet kanálů není omezen. Typ pístu je libovolný. Je povoleno změnit systém sání a upravit víka motoru. Zapalování může být libovolné.  Motor musí být chlazen pouze vzduchem, chlazení vodou zakázáno. Maximální povolený objem motoru odpovídá osmému továrnímu výbrusu tj. vrtání průměr 40mm, zdvih 44mm. Překročení kterékoliv z těchto hodnot není povoleno.

Převodové ústrojí: je povoleno upravit převodovku libovolným způsobem včetně jejího ovládání. Je povoleno upravit spojku libovolným způsobem. Je povoleno použít jiné převodové poměry řetězových převodů (jiný počet zubů), kryt sekundární řetězu nemusí být namontován.

Karburátor: karburátor libovolné výroby. Libovolné může být i jeho připojení k válci. Je možno použít libovolný vzduchový filtr.

Výfuk: může být použito libovolného výfuku.Třída KLASIK
Vypsáno pro motocykly sériové československé výroby do obsahu 50ccm a do roku výroby 1985.
Pojmem sériová výroba se rozumí minimálně 1000 kusů tovární výroby. Veškeré povolené úpravy musí splňovat požadavky na bezpečnost jezdce i ostatních. Nepřípustné jsou především jakékoli ostré hrany.

Rám: rám je zcela původní, povoleno je vyztužení. Zadní kyvná vidlice musí být původní – povolena je montáž vodítka řetězu a vyztužení uchycení tlumičů. Musí ovšem zůstat zachován původní systém uchycení zadních tlumičů na ramenech kyvné vidlice. Použití centrálního tlumiče je výslovně zakázané.

Kola: povolena výhradně původní kola o velikosti 16 palců. Původní musí být i středy kol s brzdným systémem.

Tlumiče: Zadní tlumiče musí být původní nebo odpovídající repliky. Přední tlumiče mohou být libovolné, stejně jako jejich uchycení k rámu. 

Kapoty a nádrž: kapoty musí být původní, u typů 20, 21 je povolen přední blatník z typu Mustang. Nádrž může být libovolná. Sedadlo může být upevněno nepůvodním způsobem.
Demontované mohou být tyto části:
- kryt sekundárního řetězu
- kryt předního světlometu
- chrániče kolen, tzv. prsíčka (u typu 20)
- stojánek
- elektroinstalace
- odkapová miska
- zrcátka
- u typu Mustang schránka na nářadí

Řidítka: libovolná s libovolným uchycením k rámu.

Ovládací páčky: brzd, spojky a řadicího mechanizmu mohou být libovolné. Stupačky mohou být libovolné (pozor na ostré hrany).

Motor: motor musí být zcela původní konstrukcí, provedením i siluetou. Hlava a válec musí být zcela původní bez jakýchkoli úprav. Jedinou výjimkou je úprava válce výbrusem na maximální možnou míru udávanou originálně výrobcem. Je vysloveně zakázáno zvětšování chladících ploch, navařování a
jiné úpravy žeber hlavy, válce a vík motoru. Zapalování může být libovolné. Maximální povolený objem motoru odpovídá osmému továrnímu výbrusu tj. vrtání průměr 40 mm, zdvih 44 mm. Překročení kterékoliv z těchto hodnot není povoleno.

Převodové ústrojí: převodovka musí být zcela původní konstrukce včetně jejího ovládání. Spojka musí být zcela původní konstrukce, zejména počet lamel a pružin. Je povoleno použít jiné převodové poměry sekundárního převodu (jiný počet zubů),

Karburátor: karburátor musí být původní značky a typu. Rovněž originální musí být jeho připojení na válec motoru a systém sání. Může být osazen jinými tryskami a změněn průměr difuzoru. Je možno použít libovolný vzduchový filtr.

Výfuk: musí být použit původní výfuk a uchycení musí být shodné s originální verzí. Podmínkou je použití originální prvé části (kolene) výfuku, co do tvaru i délky, a to od válce až další následné části výfuku.
Více na www.pitbikemoravia.cz
Pořadatel závodu
Občanské sdružení Sportovní středisko Pitbikemoravia