NAVRCHOLU.cz
Trať si prohlédněte na VIDEU
Kategorie Pionýr je jedna z mnoha
kategorií. Ostatní třídy najdete na
www.amk-medlov.cz
Závod motokrosových motocyklů + závod pionýrů na
motokrosové trati v Medlově
Úvod
Terénní závody
Silniční závody
Galerie
Kontakt - Autor
Ostatní
Informace o závodu
Výsledky
Oficiální web
Diskuse o závodu
Ukázat na mapě
Kontakt:     tel: 731 589 679  -  vandis@seznam.cz
Startovní čísla:     musí být přidělána vepředu a na boku motocyklu
Oficiální web závodu:     www.amk-medlov.cz
Systém závodu:     2x 12minut + 2kola
Termín závodu:     zatím není stanoven
Obec:     Medlov
Leží:     u Uničova
Okres:     Olomouc
Trať:     motokrosová trať
Způsob přihlášení:     na místě v den závodu  / možno předem
Přejímka závodníků:     7:00 - 8:50 h
Startovné:     250 Kč
Věk závodníků:     min. 12 let !
Řidičský a techn. průkaz:     není potřeba
Kategorie:     Jawa50 Speciál  -  Jawa50 Klasik
Ukázat na mapě
PRAVIDLA ZÁVODU:

Kategorie:

FICHTL 1 (kat. JAWA 50 SPECIÁL)

FICHTL 2 (kat. JAWA 50 KLASIK)

Systém závodu:
Kat. FICHTL: 2 x 12 minut + 2 kola (může být změněno)

Bodování:
25,22,20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (1-20 místo)
Při rovnosti bodů z obou rozjížděk rozhoduje lepší druhá jízda.

Startovné:
Fichtl - 250 kč
Za nezletilého závodníka podává přihlášku jeho zákonný zástupce. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

Přejímka:
bude probíhat v době od 7:00 - 8:50 hod. nejpozději!!
Tréninky začnou od 9:00 hod.

Každý účastník závodu spadá pod pravomoc organizátora, jehož pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem. Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Výstroj:
Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: ochrannou přilbu, ústroj s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty, vysoké boty (např.kotníkové), rukavice, brýle.

Starovní čísla:
Účastníci jsou povini nastupovat do závodu s čitelnými čísly. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné.


TECHNICKÁ PRAVIDLA:

kat. Fichtl Klasik:
Motocykl Jawa Pionýr 05, 20, 21, 23 Mustang, 550 a 555 tak, jak byl originálně vyráběn. Rám je zcela původní bez jakýchkoliv úprav, s použitím originální tlumící jednotky. Dále musí být zachováno uložení řadičky a velikost kol. Motor musí být původní konstrukce bez jakékoliv vizuální změny. Je zakázáno upravování a zvětšování hlavy, navařování žeber a musí být použito originálního kontaktního zapalování. Převodové ústrojí musí být původní včetně rozety. Kryt řetězu nemusí být namontován. Karburátor musí být původního typu včetně připojení na válec motoru a originálního vzduchového filtru. Výfuk musí být originál. Povolenou úpravou je výztuha mezi krkem a nádrží pro zvýšení bezpečnosti, odstrojení jakékoli části motocyklu nemající vliv na bezpečnost jízdy (světlo, plechy, stojan atd.) a možnost použití terénních pneu. Účast jezdců od 12-ti do 100 let. Pořadatel si vyhrazuje právo prvním třem jezdcům přeměřit vrtání válce. V případě odmítnutí bude jezdec vyloučen bez náhrady.

kat. Fichtl Speciál:
Válec musí pocházet z Jawy50, chlazení vzduchem, navařená žebra povolena rozteč šteftů hlavy a válce můsí být orig. 44x38 mm, povolen maximálně 8. výbrus válce (tj. 40,00mm), blok motoru musí být orig. - Jawa50, karburátor libovolný, klapky jsou povolené, zapalování libovolné - může být bezkontaktní, spojka libovolná, výfuk může být jakýkoli ale podmínkou je tlumící koncovka. Rám vše povoleno, tlumiče vše povoleno. Vodní, či jiné neoriginální válce, převařované a upravované kartery nebudou do závodu vpuštěny!!! Účast jezdců od 12-ti do 100 let. Pořadatel si vyhrazuje právo prvním třem jezdcům přeměřit vrtání válce. V případě odmítnutí bude jezdec vyloučen bez náhrady.


Účastník závodu, který nedodrží některý z bodů propozic, bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude vyloučen ze závodu bez náhrady.
pravidla
galerie
26.6. 2010
galerie
25.4. 2010
galerie
1.11. 2009
galerie
2. galerie
15.8. 2009
9.4. 2011
galerie
2. galerie
galerie
video
video
12.10. 2013
galerie
video
5.4. 2014
galerie
Prosíme jezdce, ať se předem
přihlásí přes přes email
amkregistrace@gmail.com
Máte-li nějaké galerie či videa ze
závodu, napište mi
trať
Poslední změna: 17.06.2015
Aktualizujte stránku