NAVRCHOLU.cz
>  Fichtl cup Mlékojedy  <
Poslední změna: 27.12.2009
www.jawa50zavody.wz.cz > Terénní závody > Mlékojedy
Výstroj jezdců: Přilba, ochranné brýle, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty, rukavice. Tyto ochranné pomůcky budou namátkově kontrolovány v čekacím prostoru.

Technická kontrola motocyklu: Provádí se namátkově v čekacím prostoru. Zkontrolované motocykly pořadatel může libovolným způsobem označit.

Věkové omezení: Sportovního podniku se může zúčastnit jezdec, kterému v den sportovního podniku je 15 let a více.

Povinnosti jezdce:
-  jezdec musí po celou dobu sportovního podniku dodržovat Sportovní řád
-   jezdec musí být fyzicky i duševn
ě schopen kontrolovat motocykl
-   jezdec musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zran
ění lékařské službě
-   jezdec musí uposlechnout oficiální vlajkové signály a tabule, které přinášejí informace a instrukce
-   jezdec se musí účastnit na všech setkáních (rozpravách)
-   jezdce, který nemá 18 let, zastupuje zákonný zástupce

Kategorie:
P - Pionýr - tovární motocykly Jawa pionýr, pařez, mustang... s originál plechařinou (n
ěkteré plechy mohou chybět, avšak při zachování bezpečnosti), motorem, karburátorem, rozetami.
A - Úpravy - upravené motocykly s obsahem do 50ccm. Povoleny jsou jakékoli úpravy na motocyklu, při zachování zdvihového objemu a samozřejm
ě dodržení bezpečnostních podmínek.

Volný trénink: Trénink začíná dle časového rozvrhu zveřejněného v den závodu na závodišti

Zkouška startu: Bude prováděna tak, že jezdec nastupující do tréninku bude vypuštěn na trať tak, aby si start mohl vyzkoušet – jinak zkouška startu je zakázána.

Start: Start je hromadný s motory v chodu, start začíná zvednutím bílého praporu, v případě poruchy motocyklu, může mechanik k jezdci až po provedení startu

Oficiální signály (prapory):
Červený … stop, ukončení závodu, tréninku
Žlutý v klidu … nebezpečí
Žlutý – mávání … bezprostřední nebezpečí, zákaz předjížd
ění a skákání
Černobílá šachovnice … konec tréninku nebo závodu

Časový plán závodu:
    * 08:00 - 09:00   Příjem přihlášek a motocyklů do závodu
    * 09:15              Beseda se závodníky
    * 09:30 - 09:45   Volný tréning
    * 10:00 - 12:00   První tři rozjížďky z každé kategorie
    * 12:00 - 13:00   Polední přestávka (doprovodný program)
    * 13:00 - 14:30   4. a 5. rozjížďka
    * 14:30 - 15:00   Vyhodnocení výsledků (volné jízdy)
    * 15:00              Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení akce.
Terénní závod upravených motocyklů Jawa 50
Název závodu: Mlékojedská Padesátka
Stav: Zaniklý závod
Poslední závod: 9.5. 2009
Místo konání
Obec: Mlékojedy
Okres: Mělník
Leží u: u Neratovic
Trať
Trať: Motokrosová trať
Povrch trati: Hlinitopísčitá
Profil trati: Rovinná se skoky, místy rozbitá
Délka trati: 936 m
Přihlášení
Přejímka: 8.00 - 9:00
Startovné: 100 Kč
Způsob přihlášení: Přes internet, přímo na místě
Věkové omezení: Závodníci od 15let
Řidičský a techn. průkaz: Není potřeba
Startovní čísla: Budou rozdána na místě
Závod
Počet jízd: 5 rozjížděk
Doba jedné rozjížďky: 10minut
Kategorie P: Jawa50 bez úprav
Kategorie A: Upravené motocykly 50ccm
Pokud máte nějaké fotografie z tohoto závodu, napište mi prosím na jawa50zavody@gmail.com
Jestli jste na tomto závodu byli, napište o něm něco do
Diskuzního fóra