Ukázat na mapě
Ukázat na mapě
Stav závodu: Zaniklý závod
Pořadatel: Jiří Hrachovec
Kontakt: 602 602 987 - jirous6@seznam.cz
Poslední závod: 11.6. 2011
Místo konání
Obec: Nekvasovy
Okres: Plzeň - Jih
Závod
Trať: Travnatá louka
Doba závodu: 2x 20 minut + 2kola
Přihlášení
Přejímka: 9:00 - 11:00
Způsob přihlášení: Přímo na místě
Startovné: 200,- Kč
Věkové omezení: Závodníci od 12ti let
Řidičský a techn. průkaz: Není potřeba
Startovní čísla: Závodníci dostanou na místě
Kategorie 1: Jawa50 - klasik (12-39 let)
Kategorie 2: Jawa50 - speciál
Kategorie 2: Jawa50 - veteráni (od 40ti let)
   
NAVRCHOLU.cz
Nekvasovy
Poslední změna: 11.6.2011
Úvodní strana
Silniční závody
Diskuze o závodech
Odkazy
Odběr novinek
Terénní závody
Informace o závodu
Fotogalerie
Kontakt - Autor
Diskuze o závodu
Ukázat na mapě
fichtl cup Nekvasovy
KATEGORIE:

Třída klasik:  věk od 12 - do 40 let
Vše originál + 1 povolená viditelná úprava (např. výfuk, v
ětší či menší kolo, rozeta atd.), sací kolínko a karburátor musí být originál.
Za úpravu se nepovažují: drapáky, výztuha brýlí a krku řízení, popř. jiné drobné výztuhy sloužící k v
ětší bezbečnosti jezdce. Povoleny jsou jiné přední vidlice.
Základ motoru musí zůstat stejný bez úprav.
Maximální vrtání: originální válec s tolerancí do 40 mm (max. 8 výbrus)


Ttřída speciál:
- rám: vše povoleno
- motor: jsou povoleny všechny úpravy, ale motor musí zůstat vzhledov
ě stejný jako sériový. Jsou povoleny klapky, vějířové hlavy, úpravy na převodovce aj.
Maximální vrtání: válec s tolerancí do 40 mm (max. 8 výbrus)
Pozor!!! vodní, či jiné neoriginální válce a převařované a upravované kartery nebudou do závodu vpušt
ěny !!!

Třída veteráni:  věk od 40ti let výše
maximální vrtání do 40 mm ( max. 8. výbrus)

  

PRAVIDLA FICHTLCUPU NEKVASOV:


- všechny kategorie pojedou 20 min. + 2 kola
- jedou se 2 rozjíždky v každé tříd
ě
- každá třída má svůj start
- závodníci musí projít přejímkou a to od 8:00 - 10:00, zaregistrvat se v témže časovém
  rozmezí do závodu a zaplatit startovné ve výši 200,- kč. Poté jim bude přid
ěleno
  číslo, které musí být viditeln
ě připevněno na zádech. Pokud při závodě nebude
  číslo viditelné nebo odstartuje-li závodník bez n
ěj, je ze závodu diskvalifikován.
- po registraci se mohou závodníci libvoln
ě seznámit s tratí.
- jezdec je ten kdo se zapsal do závodu.  
- každý závodník je povinen uposlechnout a řídit se pokyny pořadatele.
- opravy b
ěhem závodu jsou možné
- pro všechny účastníky závodu je povinná přilba, dlouhé kalhoty a rukávy, pevné boty, rukavice!!!
- výsledky závodu budou vyhlášeny pro všechny třídy zvlášt.
- ocen
ěny budou první tři místa v každé kategorii.
  
Pořadatel si vyhrazuje právo na zm
ěnu pravidel závodu.
Závod je určen pro motocykly do 50 ccm. Povolena tolerance tzv. broušeni u všech tříd maximálne do 40 mm !!! vnitřní prům
ěr válce (měřeno šuplérou).
Pořadatel si vyhrazuje právo na přem
ěření válce motoru pro první 3 umístěné v každé kategorii. ( namátkově)  měřeno posuvným měřítkem.
Návštěvní kniha
Inzeráty
pravidla
galerie
11.6. 2011
galerie
19.6. 2010
galerie