Vyberte jeden ze závodů...
V Podmoklech se konají dva různé
závody, každý se jede jiným systémem.
4 hodinovka
2x 30minut