NAVRCHOLU.cz
Fichtl cup Rabí
Poslední změna: 22.5.2009
www.jawa50zavody,wz,cz > Terénní závody > Rabí
Terénní závod upravených motocyklů Jawa 50
Oficiální web závodu: www.fichtelrabi.wbs.cz
Stav: Zaniklý závod
Poslední závod: 16.5. 2009
Místo závodu
Obec: Rabí
Leží u: u Sušice
Okres: Klatovy
Trať
Trať: Travnatá louka
Přihlášení
Přejímka: do 8:00 - 10:00
Řidičský a techn průkaz: Není potřeba
Věkové omezení: Závodníci od 12ti let
Stroje: Jawa50 speciál (max 8. výbrus)
Závod
Počet jízd: 1 trénink - 2 rozjížďky
Doba jedné rozjížďky: 20 minut
PRAVIDLA ZÁVODU:

Kategorie Speciál:
1. Podvozek -        1.Nutno zachovat původní rám, lze provést úpravu pro použití jiných tlumičů a výztuhu pro zvýšení bezpečnosti
                                2. Pneu volné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak nebezpečn
ě upravovány,
                                3. Řidítka volná
                                4.Závodní stroj musí být přim
ěřeně kapotovaný, tak, aby kapoty z bezpečnostních důvodů překryly veškeré náchylné a                       nebezpečné agregáty nebo ostré hrany

2. Motor -             1. Nutno zachovat původní skří
ň motoru a válec
                              2. Bez dalších úprav : skří
ň motoru klika zachovat zdvih 44mm
                              3. Volné- primární převod karburátor v převodovce lze m
ěnit odstupňování při zachování 3 rychl. stupňů
                              4. Zapalování volné
                              5. Válec původní
                              6. Hlava válce volná
                              7. Vrtání max. 40,00 mm tj. 55,264 ccm
                              8. Sekundární převod volný
                              9. Výfuk volný

Kategorie Klasik:
1. Podvozek -     1. Rám, oplechování, tlumiče, bez dalších úprav
                              2. Pneu volné
                              3. Řidítka volná
                              4. Lze navařit výztuhu rámu pod nádrží pro v
ětší bezpečnost

2. Motor -           1. Nutno zachovat původní skří
ň motoru, válec, hlavu, karburátor
                            2. Válec původní - lze upravovat odebíráním materiálu 
                            3. Vrtání max. 40,00 mm tj. 55,264 ccm
                            4. Nelze použít klapky
                            5. Zapalování volné
                            6. Převodovka třístup
ňová možno upravit odstupňování
                            7. Spojka původní
                            8. Sekundární převod volný
                            9. Výfuk volný
              

Jezdci:
Závodníci jsou povinni mít u sebe občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Za jezdce mladší patnácti let zodpovídají jeho rodiče, zákonní zástupci.
Minimální v
ěková hranice je omezena věkem 12ti let, horní věková hranice bez omezení,
povinná výbava: motocyklová helma, brýle, rukavice, dlouhé kalhoty a pevná obuv. pozn.: závodník bez povinné výbavy bude ze závodu vyloučen, doporučená výstroj: chrániče holení a páteře

Povinnosti a zodpovědnost:
Všichni sout
ěžící se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, což stvrdí svým podpisem na příslušný formulář před startem závodu. Pořadatel odpovídá za bezpečný a regulérní průběh závodu. Pořadatelem bude zajištěno zejména: zabezpečení zdravotní služby, zajištění prostředků požární ochrany, administrace aj.
Pořadatel si vyhrazuje právo na zm
ěnu propozic nebo programu závodu.

Porada s jezdci:
Porada se bude konat podle časového rozvrhu u startovacího zařízení po skončení volných tréninků. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a oficiální činovníci. B
ěhem tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti,  které se týkají tratě a bezpečnosti. Po této poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny.

Volná zkouška startu:
Bude provád
ěna tak, že jezdec nastupující do tréninku bude vypuštěn na trať tak, aby si start mohl vyzkoušet – jinak zkouška startu je zakázána.

Start:
1. Prostor startu
prostor startu je 5 m za a před startovní čárou
jezdec si může upravovat prostor startu za startovní čárou
do prostoru startu může pouze jezdec a jeho technik

2. Postup startu
start je hromadný s motory v chodu
start začíná zvednutím praporu
v případ
ě poruchy motocyklu, může mechanik k jezdci až po provedení startu

Pořadí v jízdě:
Rozjížďka je ukončena v okamžiku, kdy je poslednímu závodníkovi ukázán šachovnicový praporek vyjma závodníků, kteří rozjížďku nedokončí z technických či jiných důvodů.
Závodit můžete pouze s vrtáním motoru 40,00mm (tj. 8.výbrus) Porušením tohoto pravidla můžete být ze závodu vyloučeni.
Trať: vede na poli pod hradem Rabí. Na trati se dříve jezdil i Rallyecross.
Přejímka:
od 8:00 do 10:00
Závod:
jede se 2x20 min, společně se jedou i závody veteránů ČZ.