NAVRCHOLU.cz
Úvod
Terénní závody
Silniční závody
Galerie
Kontakt - Autor
Ostatní
Informace o závodu
Výsledky
Pořádá:     JAWA FICHTL TEAM SLABČICE
Startovní čísla:     pořadatelem budou rozdány vesty se start. číslem
Systém závodu:    závod na 45 minut
Kontaktní osoba:     Miroslav Šoch
Obec:     Slabčice
Okres:     Písek
Kraj:     Jihočeský kraj
Trať:     okruh na louce
Způsob přihlášení:     na místě v den závodu / možno předem přes e-mail
Přejímka závodníků:     8:00 - 10:00 h
Věk závodníků:     žádné věkové omezení
Řidičský a techn. průkaz:     není potřeba
Kategorie:     Jawa50 Stodolák  -  Jawa50 Klasik  -  Jawa50 Vořežplech  -  Jawa50 Speciál
Ukázat na mapě
Fichtl cup Slabčice
Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr
Kontakt:     tel. 602 161 175  -  soch.mira@seznam.cz
TECHNICKÁ PRAVIDLA:

Kategorie STODOLÁK:

Klikový hřídel: Musí být originální, jeho průměr se nesmí měnit, zdvih nesmí být jiný než 44 mm. Ojnice musí být originální je zakázáno jakékoliv odebírání materialu, ale v horním oku může být jehlové ložisko.
 
Válec: Musí být původní CS výroby, zvenčí neupravený, jakekoliv vnitřní úpravy na něm jsou zakázány. Hrana výfukového kanálu musí být minimálně 29mm, hrana přefuků musí být minimálně 36mm a hrana sacího kanálu musí být maximálně 67mm od horní hrany válce. Rozšiřování jakéhokoliv ze zmíněných kanálu je také zakázáno.

Hlava válce: Z originálního odlitku, nesmí se upravovat zvenčí a spalovací prostor musí zůstat sérioví neupravovaný.

Píst: Musí být originální neupravovaný, neodlehčovaný, nezkracovaný a musí mít dva nebo tři sériové kroužky silné 2mm, průměr nesmí být větší než 40 mm

Sání: Filtr vzduchu musí být originální, nesmí z něho být odebráno víčko. Je zakázáno do něj zasahovat jiným způsobem kromě odvrtávání samotného airboxu a odebrání hliníkové trubičky. Originální karburátor smí být osazen libovolnými tryskami i jehlou za předpokladu, že vnitřní průměr difuzoru zůstane nezměněn. Kolínko sání smí být upravováno pouze začištěním hran po odlévání v Povážských strojírnách.

Převodovka: Musí být originální převodovka s originálními rozestupy mezi převody.

Převody a spojka: Primární převod musí zůstat sériový to je 14-34, spojka musí zůstat v originálním stavu. Levé víko motoru musí zůstat zcela originální a nesmí být podloženo žádným mezikusem. Počet zubů sekundárního kolečka je libovolný, počet zubů rozety je max.55 zubů.

Výfuk: Musí být originální a je zakázáno provádění jakýchkoliv úprav a to i vložky výfuku! Koleno může být vedeno tak, aby se minimalizovalo jeho případné poškození, ale musí být vedeno pod stupačkou. Musí ale vycházet z originálu a je vysloveně zakázáno zvětšovat jeho průměr.

Zapalování: Musí pocházet z Jawy 50, musí být originální s originálním přerušovačem, mohou z něho být vymontovány světelné cívky.

Rám: Mohou být provedeny změny na originálním rámu, které přispějí k jeho bezpečnosti. Mezi ně patří pouze : Vzpěra mezi krkem a sedačkou, vyztužení brýlí a jiný systém uchycení řídítek a stupaček. Rozteč šavlí musí zůstat zachována. Zadní tlumiče musí být originální, mohou být nahrazeny novodobými náhražkami. Jejich uchycení je však zakázáno měnit. Délka kyvky se nesmí měnit.

Karosování: Mohou být odstraněny nebo upraveny veškeré kryty tak, aby se neohrozila bezpečnost jezdce, diváků ani ostatních závodníků. Nádrž a její umístění se musí shodovat s typem stroje, jenž závodník vyplní do přihlášky. Sedačka musí být originální, včetně jejího umístění.
Kola: Pouze originálních rozměrů, smí však být osazeny libovolnými pneumatikami, které neobsahují hřeby.

Po odjetí závodu prřistaví prvních 5 závodníků své stroje na technickou kontrolu, kde demontují válec a vyčkají na kontrolu výše zmiňovaných dílů.Kategorie KLASIK
:


Klikový hřídel: Musí být originální, jeho průměr se nesmí měnit, zdvih nesmí být jiný než 44 mm. Ojnice musí být originální, ale v horním oku může být jehlové ložisko.
 
Válec: Musí být původní, zvenčí neupravený, vnitřní úpravy na něm mohou být provedeny pouze odebíráním materiálu za předpokladu, že se dodrží počet kanálů.Válec je možné zkrátit na rozměr pístu. Jeho časování je libovolné. Je zakázáno použití jiné než litinové vložky. Rozteč svorníků se nesmí měnit. Rozvod sání pouze pístem.

Hlava válce: Z originálního odlitku, nesmí se upravovat zvenčí, je povolena úprava spalovacího prostoru.

Píst: volný, ale jeho průměr nesmí být větší než 40 mm

Sání: Filtr vzduchu musí být originální, může být z něho odebráno víčko, hliníková trubička i samotná filtrační vložka.  Je zakázáno do něj zasahovat jiným způsobem kromě odvrtávání samotného airboxu. Originální karburátor smí být osazen libovolnými tryskami i jehlou za předpokladu, že vnitřní průměr difuzoru zůstane nezměněn. Kolínko sání smí být upravováno pouze odebíráním materiálu.

Převodovka: Musí být originální převodovka s originálními rozestupy mezi převody.

Převody a spojka: Primární převod může být použit zcela libovolný, ale spojka musí zůstat v originálním stavu, pouze pro snadnější montáž může být osazena matkami místo segrovek. Levé víko motoru musí zůstat zcela originální a nesmí být podloženo žádným muzikusem. Počet zubů sekundárního kolečka je libovolný, počet zubů rozety je libovolný.

Výfuk: Musí být originální a je zakázáno provádění jakýchkoli úprav, které jsou zvenčí patrné. Koleno může být vedeno tak, aby se minimalizovalo jeho případné poškození, ale musí být veden pod stupačkou. Musí ale vycházet z originálu a je vysloveně zakázáno zvětšovat jeho průměr.

Zapalování: Povolena změna zapalování, může být bezkontaktní.

Rám: Mohou být provedeny změny na originálním rámu, které přispějí k jeho bezpečnosti. Mezi ně patří pouze : Vzpěra mezi krkem a sedačkou, vyztužení brýlí a jiný systém uchycení řídítek a stupaček. Rozteč šavlí musí zůstat zachována. Zadní tlumiče musí být originální, mohou být nahrazeny novodobými náhražkami. Jejich uchycení je však zakázáno měnit. Délka kyvky se nesmí měnit.

Karosování: Mohou být odstraněny nebo upraveny veškeré kryty tak, aby se neohrozila bezpečnost jezdce, diváků ani ostatních závodníků. Nádrž a její umístění se musí shodovat s typem stroje, jenž závodník vyplní do přihlášky. Sedačka musí být originální, včetně jejího umístění.
Kola: Pouze originálních rozměrů, smí však být osazeny libovolnými pneumatikami, které neobsahují hřeby.

Po odjetí závodu prřistaví prvních 5 závodníků své stroje na technickou kontrolu, kde demontují válec a vyčkají na kontrolu výše zmiňovaných dílů.
Kategorie VOŘEŽPLECH:

Klikový hřídel: Musí být originální, jeho průměr se smí měnit, zdvih nesmí být jiný než 44 mm. Ojnice musí být originální, ale v horním oku může být jehlové ložisko.
 
Válec: Musí být původní, zvenčí neupravený, smí být zkrácený. Úpravy rozvodů jsou zcela libovolné za předpokladu, že zůstane rozvod sání pístem. Vložka musí být litinová a rozteč šteftů se nesmí měnit.

Hlava válce: Z originálního odlitku, nesmí se upravovat zvenčí, je povolena úprava spalovacího prostoru.

Píst: Volný, ale jeho průměr nesmí být větší než 40 mm.

Sání: Filtr vzduchu je libovolný. Karburátor smí být osazen libovolnými tryskami i jehlou. Průměr difuzoru se smí měnit a úpravy kolínka sání jsou dovoleny pouze odebíráním materiálu.

Převodovka: Musí mít pouze 3 rychlostní stupně, odstupňování může být libovolné.

Převody a spojka: Převodový poměr primárního převodu je libovolný. Spojka musí být hnána řetězem. Levé víko motoru musí zůstat zcela originální a nesmí být podloženo žádným muzikusem. Počet zubů sekundárního kolečka i rozety je libovolný.

Výfuk: Libovolný.

Zapalování: Libovolné

Rám: Mohou být provedeny změny na originálním rámu, které přispějí k jeho bezpečnosti. Přední vidlice musí být originální, smí být vyztužené s libovolnou roztečí kluzáků. Zadní tlumiče musí být originální, mohou být nahrazeny novodobými náhražkami a jejich uložení je volné. Kyvná vidlice musí být originální, její prodloužení smí být provedeno pouze protáhnutím patek pro uchycení zadního kola.

Karosování: Mohou být odstraněny nebo upraveny veškeré kryty tak, aby se neohrozila bezpečnost jezdce, diváků ani ostatních závodníků. Nádrž a její umístění se musí shodovat s typem stroje, jenž závodník vyplní do přihlášky. Vyjímkou je otočená nádrž z jawa 21 místo mustangové. Sedačka může být libovolná.

Kola: Pouze originálních rozměrů, smí však být osazeny libovolnými pneumatikami, které neobsahují hřeby.Kategorie SPECIÁL:

Klikový hřídel: Musí být originální, jeho průměr se smí měnit, zdvih nesmí být jiný než 44 mm.

Válec: rozteč svorníků musí být zachována, válec musí vycházet z originálního válce.

Hlava válce: libovolná.

Píst: volný, ale jeho průměr nesmí být větší než 40 mm

Sání: Filtr vzduchu je libovolný. Karburátor libovolný.

Převodovka: Libovolná.

Výfuk: Libovolný.

Zapalování: Libovolné.

Kartery: Středové bez vnějších návarků, víka je možné navařit a podložit.

Rám: Zcela libovolný. Jeho prvky nesmí ohrozit bezpečnost ostatních.

Kola: Libovolná.Vložené kategorie:

- Dámský pohár
- Tandem
- Fichtl Sidecar

PRAVIDLA ZÁVODU:

- Každý závodník musí mít motocyklovou přilbu, rukavice, pevné kotníkové boty, brýle, dlouhé rukávy a nohavice.
- Závodník mladší 18ti let musí mít s sebou zákonného zástupce, jenž za něj bude ručit.
- Je vysloveně zakázáno jezdit na motocyklech v prostoru startu a cíle nebo depa a na přilehlých komunikacích v obci před závodem a po dobu vloženého závodu. Jakékoli testování motocyklů před závodem lze provádět pouze ve volném tréninku.

JEZDEC BUDE ZE ZÁVODU VYLOUČEN NEBO NEBUDE PŘIPUŠTĚN NA START
a) pokud pojede bez helmy, předepsané obuvi nebo bez odpovídajícího vybavení
b) pokud si úmyslně zkrátí trať
c) pokud jej během závodu nahradí jiný jezdec
d) pokud nebude dbát pokynů pořadatelů a traťových hlídek
e) pokud pojede v po trati v protisměru ( v protisměru lze motocykl pouze tlačit za účelem otočení nebo opuštění trati )
f) pokud bude mimořádně nebezpečnou jízdou ohrožovat ostatní jezdce nebo diváky
g) pokud nebude čitelné jeho startovní číslo
h) pokud si během závodu vymění motocykl za jiný než ten, který prošel přejímkou

Jezdec může být ze závodu vyloučen i po jeho ukončení na základě porušení výše uvedených pravidel během závodu. Při podání protestu jezdec složí zálohu 1000 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, pokud protest bude uznán neoprávněným.. Proti rozhodnutí ředitele závodu není jakéhokoliv odvolání!

Vybraní jezdci mohou být po dojetí závodu podrobeni kontrole motorů. V případě překročení limitu budou ze závodu vyloučeni a nebudou klasifikováni.

Start hlavního závodu je vypsán na 12,00 hod. Tento údaj je předběžný a pořadatel jej může změnit v závislosti na průběhu přejímky apod. (o zařazení do kategorií rozhoduje s konečnou platností vrchní rozhodčí v přejímkové komisi !! ). Technická přejímka proběhne v čase určeném pořadateli ve vyhrazeném prostoru hlavního technického komisaře před formální přejímkou.
Máte-li nějaké galerie či videa ze
závodu, napište mi
Startovné:     250 Kč
Poslední změna: 06.07.2020
Aktualizujte stránku
Aktualizujte stránku
06.07.2020 - závod 12.9.2020 se NEKONÁ
galerie
1.10. 2016
+ vložené závody
Dámský pohár
Tandem
Fichtl Sidecar
Termín závodu:     12.9. 2020 zrušeno
Délka trati:     cca 1,8 km
Jezdci mladší 18 let jen s
dohledem zákonného zástupce.
Dékla trati je přibližně 1800m, převýšení 15m.
Trať se může každý rok lišit.
Trať si můžete prohlédnout na VIDEU
soch.mira@seznam.cz
9.9. 2017
galerie
Ukázat na mapě
+ 500Kč vratná záloha na čip
galerie
5.9. 2015
Start závodu:     Stodolák + Klasik 13:00h  /  Vořezplech + Speciál 14:00h
Ročník:    7.
15.9. 2018
galerie
2. galerie
Převýšení:     15 m (417 - 432 m.n.m)
novinky
pravidla
trať
plakát 2019
galerie
14.9. 2019
video
3. galerie
video
4. galerie
5. galerie
Trať si prohlédněte na VIDEU
Zrušeno kvůli
problémům s pozemky.