Úvod
Terénní závody
Silniční závody
Galerie
Kontakt - Autor
Ostatní
Informace o závodu
Výsledky
Pořadatel:     SDH Svinčany
Startovní čísla:     budou rozdána pořadatelem
Systém závodu:     vytrvalostní závod na 5 hodin
Termín závodu:       zatím není stanoven
Kontakt:     tel. 724 905 154  -  petrbartontruck@gmail.com
Obec:     Svinčany
Leží:     u Heřmanova Městce
Okres:     Pardubice
Trať:     polní cesty v areálu sadů Svinčany
Způsob přihlášení:     na místě v den závodu
Přejímka závodníků:     8:00 - 11:00 h
Věk závodníků:     min. 16 let !
Řidičský a techn. průkaz:     není potřeba
Kategorie:     Jawa50 Originál !
Ukázat na mapě
Fichtl cup Svinčany
Terénní závod sériových motocyklů Jawa 50 Pionýr na 5 hodin
Startovné:     200 Kč / jezdec
Složení týmu:     max. 3 jezdci na jeden stroj
STOJE:
Závodu se mohou zúčastnit stroje typu: JAWA 20, 21, 23, 05, 550 a 555
Nejsou povoleny žádné úpravy.PRAVIDLA ZÁVODU:
1) Závodu se může zúčastnit jen jezdec, který je zapsán na startovní listině.
2) Závodník musí být starší 16-ti let a vlastnit řidičské oprávnění patřičné skupiny.
3) 1 stroj = max. 3 jezdci. Při zranění nelze nahradit jezdce náhradníkem, který není zapsán na startovní listině.
4) Každá osádka motocyklu uhradí startovné ve výši 200 Kč / za jezdce při přejímce.
5) Doba závodu je 5 hodiny. Vyhrává motocykl, který najede největší počet kol (rozhodující pro určení vítěze je počet ujetých kol). V případě stejného počtu kol rozhodují dojezdové časy.
6) Opravy na strojích se mohou provádět libovolně dlouho a kdekoliv, ale není povoleno opravovat v prostoru dráhy. Oprava stroje na trati nesmí ohrozit ani omezit ostatní závodníky. Provádět se mohou veškeré opravy na stroji včetně výměny motoru nebo kol.
7) Je zakázána výměna poškozeného stroje za jiný.
8) Povinná je motocyklová přilba, dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, pevné boty, rukavice, brýle
9) Závod se koná za každého počasí
10) Zákaz vjezdu na trat na jiném stroji než závodním (vyjma safety caru a pořadatelů).TRAŤ:
Závodní trať bude vedena po polních cestách a na louce v areálu sadů SvinčanyPravidla pro návštěvníky:
- Pamatujte, že závodu přihlížíte na vlastní nebezpečí!
- Jste na motoristickém podniku - mějte své děti pod dozorem, nesete za ně plnou odpovědnost!
- V zájmu své bezpečnosti respektujte pořadatele a dbejte všech jejich pokynů!
- Neničte zařízení závodiště, ploty, označení prostorů, polní a lesní kultury na závodišti, v okolí i na přístupových komunikacích!
- Parkoviště závodních strojů je volně přístupné, při jeho návštěvě však buďte ke sportovcům i k sobě navzájem tolerantní a ohleduplní!
- Udržujte všude čistotu a pořádek, odpadky soustřeďte do nádob a prostor pro ně určených!
Poslední změna: 21.08.2022
Aktualizujte stránku
Délka trati:     3 km
Ročník:     7. ročník
11.7. 2015
galerie
Start závodu:     12:00 h
20.08.2022 - proběhl závod
Aktualizujte stránku
Máte-li nějaké galerie či videa ze
závodu, napište mi
30.7. 2011
galerie
2. galerie
4.8. 2012
galerie
2. galerie
4. galerie
3. galerie
5. galerie
12.7. 2014
galerie
15.7. 2017
video
Trať si prohlédněte na VIDEU
14.7. 2018
video
galerie
2. video
Plánek trati z roku 2018.
Její délka činí 3 km a převýšení je 30 m (265 - 295 m.n.m.)

Trať si můžete prohlédnout na VIDEU
3. video
4. video
16.7. 2016
galerie
galerie
13.7. 2019
novinky
pravidla
trať
plakát 2020
galerie
Převýšení:     30 m (265 - 295 m.n.m)
Oficiální web závodu:     sdh-svincany.estranky.cz
Ukázat na mapě
Závod proběhl 20.8.2022. Příští
bude pravděpod. v srpnu 2023
U prvních 3 motorek se bude
rozebírat válec, kryt zapalování
a kryt spojky