NAVRCHOLU.cz
Kategorie Stadion dle pravidel
MOPED CUP
Silniční závod mopedů Stadion + závod Pionýrů v obci Tlumačov
Úvod
Terénní závody
Silniční závody
Galerie
Kontakt - Autor
Ostatní
Informace o závodu
Oficiální web
Kontakt:     tel. 739 372 051  -  moped@mttlumacov.cz
Startovní čísla:     budou rozdána pořadatelem
Název závodu:     Moped rallye Tlumačov
Systém závodu:     2x 7kol
Termín závodu:     zatím není stanoven
Obec:     Tlumačov
Okres:     Zlín
Kraj:     Zlínský kraj
Trať:     asfalt + polní cesta
Způsob přihlášení:     prosíme o přihlášení předem / možno na místě v den konání
Přejímka závodníků:     8:00 - 9:30 h
Startovné:     200 Kč
Věk závodníků:     jezdci od 15 let !
Řidičský a techn. průkaz:     není potřeba
Kategorie Pionýr:     Jawa50 Klasik  - Jawa50 Ořežplech -  Jawa50 Speciál

pravidla
Ukázat na mapě
Poslední změna: 23.05.2018
Aktualizujte stránku
novinky
23.05.2018 - vloženy odkazy na galerii a čtyři videa z 19.5.2018 (dole na této stránce)
Aktualizujte stránku
Oficiální web závodu:     www.mttlumacov.cz  -  sfc8.webnode.cz
Délka trati:     2,3 km
Za nezletilé jezdce ručí jejich
zákonný zástupce
Ukázat na mapě
trať
Máte-li nějaké galerie či videa ze
závodu, napište mi
galerie
Součást seriálu závodů:     Slovácký Fechtl Cup 2018
Kategorie Moped:     Stadion Originál  -  Stadion Speciál  -  Stadion Open
Pravidla Slováckého poháru Fechtlů dále SFC: Slovácký Fechtl Cup vznikl na základě dohody mezi pořadateli závodů SFC, pro jezdce kteří objíždějí závody a chtějí být za svoje výsledky za celý rok ohodnoceni.


Organizace
Závod začíná registrací jezdce, zaplacením startovného, který stanovuje pořadatel, a podpisem prohlášení o odpovědnosti závodníka. Před započetím povinných tréningů je vždy povinná rozprava pro všechny jezdce. Pokud jezdec nebude přítomen nebo nebude omluven zástupcem, může ho pořadatel za neúčast při rozpravě nebo tréningu ze závodu vyloučit. Na rozpravě ve které se projednává bezpečnost či nějaké záludnosti tratě a hlavně organizační záležitosti, je organizátor povinen jezdcům na připomínky odpovědět. Pokud bude na trati nějaký nebezpečný úsek, nebo nesrovnalost při organizaci, mohou se jezdci obrátit na vedení SFC za který je závod vypsán. Vedení SFC se skládá z hlavního organizátora - Frolka Marek a členové jsou zástupci organizátorů jednotlivých závodů. Hlas za pořadatele má vždy jenom jeden pořadatel. Jeho hlas má stejnou váhu, dohodu po členů respektuje hlavní pořadatel SFC a vynese výrok, který je org. závodu povinen respektovat.


Start:
Start se provádí vždy startovacím zařízením, se kterým se mohou jezdci seznámit při rozpravě a při tréningu si jej jezdci mohou vyzkoušet. Motocykl při startovní proceduře 15 s. a 5 s. nesmí popojíždět a za dvojí nevhodné startování může být jezdec z rozjížďky vyloučen. Po skončení jednotlivých jízd je org. povinen vystavit výsledky jízd.


Závod:
Systém jízd na jednotlivých závodech může lišit. Na trati kde je velká propustnost jezdců se může startovat jednotlivých kategoriích hromadně. Řazení na start 1. jízdy se provádí losem,nebo podle výsledků v SFC nebo jak rozhodne pořadatel. Potom se jezdci do dalších rozjížděk řadí v pořadí ve kterém dokončily předchozí jízdu. Celkem se v takovém to případě jedou 3 rozjížďky o délce trvání 10 min., nebo počtem kol tomu odpovídající, po kterých následuje sečtení a vyhlášení výsledků. Na tratích s menší propustností je systém jízd rozdělen losem podle počtu přihlášených do skupin a každý jezdec pojede 3 rozjížďky o délce trvání minimálně 10 min., nebo počtem kol tomu odpovídajících. Po sečtení výsledků přijde na řadu finálová jízda o počtu 10 startujících z nejlepšími výsledky ze 3 rozjížděk. Pokud se jezdec z nějakého důvodu nemůže finále zúčastnit a má na finále nárok je zařazen ve výsledcích na 10 místo.

Body do SFC se udělují podle tohoto klíče:

1.místo-50 b.
2.místo 45 b.
3.místo 40 b.
atd.
10.místo 5 b.


Protest:
Protest se podává řediteli závodu který je na rozpravě představen a podává se do 15 min. po skončení poslední jízdy toho dne v ceně 200 Kč.


Kategorie:
Jawa 50 Klasik
Jawa50 Ořežplech
Jawa 50 Speciál


Pořádání závodů:
Pořadí závodů je na jednotlivých pořadatelích závodů SFC, které kategorie na svých závodech vypíší.


Výsledky:
Za umístění v jednotlivých závodech SFC jsou jezdcům přidělovány body, které jsu započítávány do celkového pořadí. Na posledním závodě dojde k vyhlášení celkového pořadí.


Startovní čísla:
Každý závodník je povinen mít na motocyklu startovní číslo - bílá, stříbrná, zlatá  nebo žlutá podložka a čitelné číslo. Velikost číslic min. 15 cm a tlouštka písma min. 2,5 cm. Pokud nebude číslo čitelné, přidělí pořadatel vlastní. Jezdci si mohou startovní čísla zamluvit předem přihláškou u pořadatele.


Povinná výstroj:
Motocyklová přilba, brýle, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, rukavice, pevné boty (ne sandály a pod.)TECHNICKÁ PRAVIDLA:

Jawa50 KLASIK:
Motor:
- Jawa 50 - 05/20/21/23 Mustang
- Vrtání max 40mm, píst musí být dvoukroužkový, kroužky litinové, válec originál bez úprav, zapalování originál, výfuk bez úprav, pouze může být ohnut rozřezáním nebo vytočením směrem vzhůru (vzor Ořechov), primární převod nezměněn, filtr libovolný.

Rám:
- Rám musí být původní, výstuha mezi krkem a sedlem povolena, zesílení brýlí a kříže povoleno, nádrž může být přesunuta před sedlo, použití drapáků povoleno, plechy můžou být odmontovány, zadní rozeta originál. Zadní tlumiče z origo typu 05-20-21-23 - budou toletovány repliky, ale pouze bez nastavení výšky!


Kontrola strojů po závodu:
Co není povoleno je zakázáno! Po skončení závodu se první tři přihlásí u pořadatele ke kontrole odmontování hlavy válce, kontrole zapalování a primárního převodu a výfuku. Kdo se kontrole vyhne bude ze závodu i z následujících závodů SFC vyloučen!

Předepsané rozměry kanálů ve válci:
Výfukový kanál: od hrany válce po hranu výfukového kanálu je min. rozměr 29,0 - tolerancee 0,1 mm - to znamená, že za rozměr 28,8 mm je závodník ze závodu vyloučen.

Přefukový kanál: od hrany válce budou mít min. rozměr 35,5 mm - tolerance 0,1 mm.

Sací kanál: od hrany válce je min rozměr 55 mm - tolerance 0,1 mm. Konec sacího kanálu bude mít max. rozměr 68mm - tolerance 0,1 mm.

Výfuk musí být demontovatelný a bude podléhat závěrečné kontrole. To znamená, že nebude tlumící část obsahovat žádné přidané dírky a pod. Koleno výfuku bude také standartního tvaru. Zádná část tlumiče výfuku nesmí být demontována.

Celková délka obalu válce je 82 mm + 3mm přesah vložky před válcem - tolerance je 0,2mm.

Co zde není povoleno, je zakázáno!Jawa50 OŽEŽPLECH:
- Jawa 50 - 05/20/21/23 Mustang
- Maximální povolený objem motoru odpovídá osmému továrnímu výbrusu tj. vrtání průměr 40mm, zdvih 44 mm. Překročení kterékoliv z těchto hodnot není povoleno.

Rám a podvozek:
Rám je původní, může být zesílen použitím výztuh. Rovněž mohou být upraveny či přemístěny držáky pérování. Úpravy mohou být provedeny svařováním či šroubovými spoji. Bezpodmínečně musí být zachován původní systém uložení zadní kyvné vidlice v rámu, kde však prižové silentbloky mohou být nahrazeny kluznými pouzdry nebo ložisky. Zadní vidlice a její pružící elementy mohou být libovolné. Přední vidlice a její pružící elementy mohou být libovolné. Je však vysloveně pozici sloupku řízení k základní rámové trubce (úhel řízení). Je povoleno měnit segment úchytů trubek vidlice (horní a dolní brýle). Kola musí být původního tytu teda 16,, brzdy origo. Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány. Kapoty, sedalo, řidítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadicího mechanizmu mohou být libovolné. Palivová nádrž je libovolná ale musí být schváleného typu a musí být opatřena patřičným standardním uzávěrem.

Válec:
Musí být původní, zvenčí neupravený, vnitřní úpravy na něm mohou být provedeny pouze odebíráním materiálu  ve vložce a v obalu .Válec je možné zkrátit na rozměr pístu, max o 3 mm. Jeho časování je libovolné. Je zakázáno použití jiné než litinové originální vložky z 0,5-20-21-23 typu. Je vysloveně zakázáno zvětšování, navařování a jiné úpravy chladicích žeber hlavy a válce. Rozteč svorníků se nesmí měnit. Rozvod sání pouze pístem.

Hlava válce:
Z originálního typu 05/20/21/23, nesmí se upravovat zvenčí, je povolena úprava spalovacího prostoru.

Píst:
Volný, ale jeho průměr nesmí být větší než 40mm, pístní čep prům. 14,1mm nebo 14mm.

Zapalování:
Povoleno libovolné zapalování.

Kliková hřídel:
Musí pocházet z původního typu: 0,5-20-21-23, může být upravena na průměru.

Převodové ústrojí:
Převodovka musí být 3 stupnová libovolný převod. Spojka muže byt libovolná,musí být pod origo výkem. Je povoleno použít jiné převodové poměry sekundárního převodu či primárního (jiný počet zubů), kryt sekundárního řetězu nemusí být namontován.

Karburátor:
Karburátor musí být původní značky a typu. Rovněž originální musí být jeho připojení na válec motoru a systém sání. Může být osazen jinými tryskami a změněn průměr difuzoru. Je možno použít libovolný vzduchový filtr.

Výfuk:
Může být použito libovolného výfukuJawa50 SPECIÁL:
Motor:
- Zdvih originál 44mm
- Rozteč šteftů válce originální
- Vrtání max. 40mm
- Obal válce musí pocházet z pionýra - různé návarky, klapky, žebrování povoleno
- Vícekvaltové převodovky povoleny
- Spojka libovolná
- Hlava libovolná
- Originální kartery, návarky a klapkové sání do klikové skříně povoleno.

Rám:
- Libovolná konstrukce bez ostrých a nebezpečných hran. Co není povoleno je zakázáno.
- Rám se během závodu nesmí měnit. Měnit se smí pouze odnímatelné části např. motor, atd.
Hlavní technický komisař rozhodne o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění k závodu (určitá tolerance !!!).
Proti jeho rozhodnutí není odvolání !!!!!

Závod proběhl 19.5.2018
20.5. 2017
video
2. video
19.5. 2018
galerie
video
2. video
3. video
4. video
Seriál závodů:
Dubňany, Březolupy, Polešovice,
Tlumačov, Kněždub, Miroslav, Ořechov, Přízřenice